Actieve meditatie

Waarom is mediteren zo lastig?

Als we stil gaan zitten op een kussen worden we vaak overvallen door onze gedachtenstroom.  Geen rust maar vaak onrust en frustratie. Onze gedachtens voelen helemaal niet als wolken die voorbij drijven, eerder als een storm die ons wegblaast.

Bij actieve meditatie  brengen we eerst ons lichaam in beweging.  Dit kan zijn door dans, stem, adem of shaken.  Hierdoor maak je al contact met hoe jouw lijf zich voelt. Er kan energie en  emoties gaan stromen.

Daarna ga je  stil zitten op een kussentje  en ben je getuige van je lichamelijke sensaties en gevoelens die wakker zijn gemaakt. Je hoeft daarin niks te veranderen. Zit en observeer jezelf.

Deze manier van mediteren is een hulpmiddel om dichterbij jezelf te komen. Durf stil te staan bij dat wat zich aandient en ervaar een mildheid  met jezelf.